PRIVACYVERKLARING ONTWIKKELBRIGADE

Bij je bezoek aan mijn website www.ontwikkelbrigade.nl (eigendom van Ontwikkelbrigade) laat je online sporen na. Als je een gratis product aanvraagt of als je klant bij mij wordt, laat je ook persoonlijke gegevens achter.

Ik ga zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Als ondernemer ben ik ook verplicht om je te informeren over de omgang met deze gegevens. Dat alles heb ik vastgelegd in deze Privacyverklaring.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met deze Privacyverklaring. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met deze Privacyverklaring.

Verzameling van persoonsgegevens

Ik kan persoonsgegevens van je verwerken, als je gebruikt maakt van de diensten van de Ontwikkelbrigade, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Voor het versturen van mijn nieuwsbrief en andere mailings, voor het versturen van gratis weggevers en voor de inschrijving en voor de afhandeling van de levering van goederen of diensten verzamel ik enkele persoonsgegevens.

 • Dat betreft de naam, het e-mailadres en het programma waarvoor je je aangemeld hebt.

Deze gegevens worden opgeslagen in het databestand van het mailingprogramma Mailerlite. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat je je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Ik neem alleen gegevens op die je zelf aanlevert en waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Bij de aanvraag van een gratis online product vraag ik je ook om expliciete toestemming om op mijn mailinglijst te komen voor de verzending van de nieuwsbrief. Je ontvangt bij iedere mail een link waarmee je je gemakkelijk van de lijst af kunt melden.

 • Als je gebruik maakt van mijn betaalde diensten en/of producten verzamel ik factuurgegevens (naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, rekeningnummer, telefoonnummer, eventueel btw-nummer). Deze gegevens heb ik nodig om contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak en om de levering van je aankoop in orde te maken.
 • De gegevens worden opgeslagen en bewaard in het boekhoudprogramma e-boekhouden, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via trudy@ontwikkelbrigade.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de e-mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doe ik alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik gebruik je gegevens niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, en ook niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Mijn website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar ik informatie in kan opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Bovendien kan ik er ook mee zien dat je mijn website weer bezoekt.

Wanneer je mijn website voor het eerst bezoekt, krijg je een melding met uitleg over cookies, waarin ik je vraag akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies. Je kunt ervoor kiezen of je akkoord gaat met marketing en/of functionele cookies. Let op: als je niet akkoord gaat met functionele cookies werken sommige onderdelen van de website iet goed meer. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Ik heb met een aantal andere partijen afspraken gemaakt dat zij cookies kunnen plaatsen via mijn website. Ik kan echter niet volledig bepalen wat ze met hun cookies doen. Daarom raad ik je aan ook de privacyverklaringen van deze partijen door te lezen.

De cookies die je op mijn website terugvindt zijn:

WordPress

Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden gebruikt voor een goede werking van de website en het bijhouden van persoonlijke voorkeuren.

MailerLite en WPForms

Voor formulieren op mijn website maak ik gebruik van MailerLite en WPForms. MailerLite gebruik ik om mijn mailinglijst te beheren. Als je toestemming geeft om aan mijn mailinglijst toegevoegd te worden, slaat MailerLite je gegevens op in mijn MailerLite account. Zie verder: Privacy statement MailerLite.

WPForms gebruik ik voor mijn contactformulier. Gegevens die je op dit formulier invult worden alleen gebruik voor het verzenden van de contacte-mail en worden niet opgeslagen op mijn website. Zie verder: Privacy statement WPForms.

YouTube

Om video’s te vertonen maak ik gebruik van YouTube. YouTube is onderdeel van Google. Zie verder: Privacy Statement YouTube. Meer informatie.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics cookies. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden op jou. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Zie verder: Google Analytics Privacy Statement. Meer informatie.

Links naar websites van derden

Op mijn website plaats ik links naar externe websites als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de privacywetgeving. Ik raad je aan de Privacyverklaring en Gebruikersvoorwaarden van deze derden te lezen als je deze sites bezoekt.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moet bewaren. Zo ben ik net zoals iedere andere ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tussen ons tot stand komt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De e-mail van mijn bedrijf wordt gehost door Vimexx. Als je contact opneemt via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Vanzelfsprekend zijn die servers goed beveiligd.
 • De website van mijn bedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Back-ups van de website staan beveiligd opgeslagen via mijn eigen voorzieningen.
 • Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via trudy@ontwikkelbrigade.nl.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens voert voort uit het contract dat we samen zijn aangegaan als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven, een gratis of een betaalde dienst of het afnemen van andere diensten of producten. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet verrichten.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontwikkelbrigade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar trudy@ontwikkelbrigade.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Sommige wijzigingen op deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Lees deze daarom regelmatig. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 18 januari 2021.

Contactgegevens

De Ontwikkelbrigade is een eenpersoonszaak van Trudy Boeré, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen sinds 1 oktober 2018 onder nummer 72691840. Vestigingsadres: Boelemaheerd 160, 9736 HK in Groningen. Telefoon: 06-22632307. E-mail: trudy@ontwikkelbrigade.nl.

Versie: 18 januari 2021