PORTFOLIO ONTWIKKELBRIGADE

workshop job craften doe e zelf ontwikkelbrigade

Workshop Job Craften Doe-je-Zelf Team Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Voor het team van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier verzorgde ik een interactieve workshop job craften, met daarin onder andere de thema’s: een eerste kennismaking met job craften, jouw werk en jouw leven, werken doe je samen en job craften hoe doe je dat?

“We zijn als mensen veel te veel geneigd om onze werkende taken los te zien van onze persoon. De huidige maatschappij vraagt echter om een goede balans tussen werk, samenwerking met collega’s, persoonlijke doelen en privéleven. De cursus jobcrafting heeft mij niet alleen laten nadenken over de relaties en verhoudingen tussen alles, maar heeft me ook een aantal direct-te-gebruiken aanpassingen in mijn werksituatie opgeleverd.”

endelk charretteboekje

Projectplan, subsidieaanvraag en charretteboekje energietransitieproject Endelk

Energie, duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit, daarvoor staat ENDELK. Voor succesvolle energietransitie is een regionale community nodig die de dorpen in het wierdenlandschap verbindt. Bewoners, ondernemers en experts bouwen een ‘commonity’ (community + commons) en ontwerpen de ‘proeftuin Middag-Humsterland’, een energie neutrale regio, met behoud en versterking van een Nationaal Landschap.

Ik schreef het projectplan en verzorgde de aanvraag van de subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Samen met Improvez Marketing & Communicatie verzorgde ik de tekst en vormgeving van het Charretteboekje: de visualisatie van het energietransitieproject tot nu toe als inspiratie voor de inwoners van Middag-Humsterland.

groeningen boekje

Programmaboek project Groeningen Hanzehogeschool en Staatsbosbeheer

Groeningen: de natuurlijke achtertuin van de stad. Vanaf de Grote Markt, via Marumerlage, het Leekstermeer, Paterswoldsemeer en Zuidlaardermeer naar het Roegwold. Groeningen is de schakel tussen mens, ondernemerschap, cultuurhistorie en natuur. Groeningen biedt veel kansen voor betekenisvol ondernemen, gezond leven en geweldige belevenissen in de natuur. Het netwerk Groeningen, dat inmiddels uit meer dan 25 partners bestaat, wil dit gebied verder ontwikkelen. Het project Groeningen is een initiatief van de Hanzehogeschool en Staatsbosbeheer.

Ik schreef de tekst voor het programmaboek en werkte samen met de projectgroep Groeningen aan de conceptvorming.

workcept flyer
workcept infographic

Planontwikkeling, projectbegeleiding, flyer en infographic Workcept

Workcept, Inclusief Werken in de Regio, is een project van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Ondernemers werken aan een duurzame, toekomstigbestendige inclusieve arbeidsmarkt voor en door de regio Westerkwartier met als doel om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en maximale waarde voor inwoners, organisaties en de regio te creëren.

Ik schreef het projectplan en verzorgde de aanvraag van de subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Samen met Improvez Marketing & Communicatie verzorgde ik de tekst en vormgeving van het Charretteboekje: de visualisatie van het energietransitieproject tot nu toe als inspiratie voor de inwoners van Middag-Humsterland.

Ik schreef samen met Helena Hartholt van Buro Troje het projectplan, en deed de projectbegeleiding. Ook ontwikkelde ik een flyer en infographic voor het project.

bijeenkomst arbeidspools
infographic arbeidspool

Organisatie bijeenkomst en infographic arbeidspools Hanzehogeschool

Organisatie van een bijeenkomst over arbeidspools voor ondernemers, plus de ontwikkeling van een infographic als samenvatting van de uitkomsten van de bijeenkomst.

Ik organiseerde de bijeenkomst samen met Helena Hartholt van Buro Troje voor het Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van de Hanzehogeschool in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

peebos opening foto agnes van ulsen

Planontwikkeling en projectbegeleiding “Zorgen dat Peebos werkt, met mekaar”

Sinds 2011 zijn onder het motto ‘Natuur met Zorg’ dagelijks cliënten van De Zijlen actief aan het werk in het door Staatsbosbeheer beheerde gebied Peebos. Daarnaast wordt er samengewerkt met onder andere de gemeente, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, ondernemers en het onderwijs.

Doel van het vervolgproject ‘Zorgen dat Peebos Werkt, Met Mekaar’ is doorontwikkeling van Peebos tot een zorg-werk-leer-ontmoetings-innovatiecentrum, waar samengewerkt wordt en gebouwd wordt aan een inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen aan kan deelnemen én bij hoort.

Ik verzorgde het projectplan en de aanvraag van de subsidie, en algehele ondersteuning van het project. Ook organiseerde ik samen met Inge Fakkert van ImproveZ Marketing & Communicatie de officiële aftrap van het vervolgproject.

Boeken Podium voor Observatie en Rapportage

Redactie en vormgeving boeken Podium voor Observatie en Rapportage

Voor Oldebert Hartman deed ik de eindredactie en vormgeving van de in eigen beheer uitgegeven boeken met columns Podium voor Observatie en Rapportage, edities 2017, 2018 en 2019.