OVER MIJ

Trudy Boeré
Trudy Boeré

Ik ben Trudy. Je kunt bij mij terecht voor advies over autonomie & werk. Daarnaast ben ik tekstschrijver & grafisch vormgever. Ik ben geboeid door mensen en wat hen beweegt en doet samenwerken. En door de verbindende rol die taal daarbij speelt.

Ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid, en vindt dat ieder mens gezien moet worden en kansen en keuze verdient. De mate waarin werk onze wereld koloniseert en daarmee ieders mogelijkheden om zelf invulling aan het leven te geven beperkt baart me zorgen. Dat moet anders kunnen!

Met de Ontwikkelbrigade maak me sterk voor beter werk, en meer autonomie daarbinnen en daarbuiten. Het moet in onze maatschappij om mensen draaien, niet om werk of de economie.

Met de Tekstbrigade (tekstbrigade.eu) en Tweedehandstaal (tweedehandstaal.nl) maak ik de wereld een beetje mooier met tekst en grafische vormgeving.

What I believe, and want you to believe, too, is that love is too big and beautiful and grand and messy and human a thing to be wasted on a temporary fact of life like work.
(Sarah Jaffe)

Ervaring

Het succes van een organisatie en de betekenis van het werk staat of valt met de kwaliteit van de verbindingen tussen de mensen in de organisatie. Een sleutelbegrip daarbij is autonomie.

Door mijn jarenlange ervaring bij gemeenten, en in de private sector weet ik hoe moeilijk bazen het vinden om medewerkers autonomie te geven. En hoe lastig het voor werknemers is om daar tegenwicht aan te geven en de eigen ruimte en mogelijkheden te zien en te benutten. Ik hielp medewerkers zelf oplossingen te bedenken, ik was hun klankbord en hielp ze obstakels uit de weg ruimen. Adviseerde managers over het faciliteren van medewerkers vanuit ruimte en vertrouwen.

In 2018 werd ik eigen baas, en sindsdien ligt mijn focus steeds meer op werk en autonomie. Zo biedt ik werknemers ondersteuning bij jobcrafting (zelf je werk aanpassen, aan wie jij bent en wat je wilt). Ook schrijf ik over de toekomst van werk.

Slecht werk is een maatschappelijk probleem, geen individueel probleem. De manier waarop werk ons leven al meer koloniseert is zorgelijk. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen.

Laat je leven niet bepalen door je werk.

Dromen kunnen uitkomen