OVER MIJ

Trudy Boeré

Ik ben Trudy Boeré – adviseur jobcrafting, werk & autonomie, maar ook tekstschrijver. Geboeid door mensen en wat hen beweegt en doet samenwerken. Door de verbindende rol die taal daarbij speelt.

Ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid, en vindt dat ieder mens gezien moet worden en kansen en keuze verdient. Autonomie, eerlijkheid en met vertrouwen en transparantie met elkaar omgaan zijn daarbij belangrijk.

Met de Ontwikkelbrigade maak me sterk voor beter werk. Mensen staan centraal. Geef ze de ruimte: resultaat voor iedereen. Voor mensen, organisatie en omgeving.

Met de Tekstbrigade (tekstbrigade.eu) maak ik de wereld een beetje mooier met tekst en vormgeving. Ik maak je e-boek, ander digitaal tekstproduct of weggever, of leer je hoe je dat zelf kunt doen.

Ik maak me sterk voor beter werk.
Mensen staan centraal.

Geef ze de ruimte:
resultaat voor iedereen!

Ervaring

Het succes van een organisatie en de betekenis van het werk staat of valt met de kwaliteit van de verbindingen tussen de mensen in de organisatie. Een sleutelbegrip daarbij is autonomie.

Door mijn jarenlange ervaring bij gemeenten, en meer recent in de private sector weet ik hoe moeilijk het voor managers is om medewerkers los te laten. En hoe lastig het voor werknemers is om daar tegenwicht aan te geven en de eigen ruimte en mogelijkheden te zien en te benutten. Ik hielp medewerkers zelf oplossingen te bedenken, ik was hun klankbord en hielp ze obstakels uit de weg ruimen. Adviseerde managers over het faciliteren van medewerkers vanuit ruimte en vertrouwen, met minder gedoe (lees: bureaucratie).

In 2018 werd ik sociaal ondernemer, en sindsdien ligt mijn focus steeds meer op werk en autonomie. Zo houd ik me onder andere bezig met de inclusieve arbeidsmarkt en heb ik nieuwe producten op het gebied van jobcrafting ontwikkeld. Ook schrijf ik over de toekomst van werk. Slecht werk is een maatschappelijk probleem, geen individueel probleem. De manier waarop werk ons leven al meer koloniseert is zorgelijk. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen.

Werkwijze: kleine stappen met grote effecten

groot plan we gaan het gewoon proberen

Werk beter maken hoeft niet met grote, ontwrichtende reorganisaties. Kleine stappen door werknemers kunnen al grote effecten hebben.

Ben je werknemer? Ik help je op weg zodat je zelf stappen kunt zetten om je werk te verbeteren, bijvoorbeeld met de technieken van het jobcraften.

En ben je manager? Dan geef ik je inzicht in hoe je met kleine betekenisvolle acties ruimte en veiligheid voor medewerkers creëert, samenwerking stimuleert en belemmeringen opheft voor betere organisatieresultaten.

Je eigen ontwikkelbrigade

Als je me inhuurt, vorm ik samen met jullie een ontwikkelbrigade.

In een ontwikkelbrigade bedenken mensen uit de organisatie samen hoe het werk er uit gaat zien, en hoe je dat organiseert. Een brigade is wendbaar en veerkrachtig, maar vooral een verbond van samenwerkende mensen met een gemeenschappelijk doel die verschil gaan maken.

Verschil zodat het werk (weer) van betekenis en waarde wordt, voor de werknemers, de organisatie en de maatschappij. Ik vertel als buitenstaander niet hoe dat moet, maar help jullie om zelf antwoorden te vinden op die vraag.

Ik laat jullie zien hoe je ideeën kunt ontwikkelen, en hoe je die zo snel mogelijk concreet maakt en in acties omzet. Te veel goede voornemens blijven bij plannen, en trouwens: van doen leer je meer.

Zijn jullie een eindje op weg? Dan laten we elkaar weer los, en gaat jullie ontwikkelbrigade verder.

logo ontwikkelbrigade

De Ontwikkelbrigade staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 72691840. BTW-id: NL002156344B58.

Privacyverklaring