Jobcraft jij al? Doe de test!

Jobcraften is het zelf passend maken van je baan, zodat die beter aansluit bij wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. De term jobcraften is misschien nog niet zo bekend, maar toch doen meer werknemers aan jobcraften dan je zou denken. Vaak gaat dat onbewust. Jobcraft jij al? Doe de test.

Lang werd gedacht dat het ontwerpen en herontwerpen van banen alleen een taak van managers en HR-medewerkers was. Inmiddels is duidelijk dat dat beeld achterhaald is.

Een vacaturebeschrijving komt pas tot leven als een werknemer er zelf invulling aan geeft en daar voortdurend aan blijft sleutelen. Banen zijn niet statisch, maar veranderen voortdurend. Het is de kunst om aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van de organisatie, haar klanten en omgeving, en van de werknemer zelf. Jobcrafting helpt daarbij.

Doe de test om uit te vinden of jij al aan jobcraften doet, en welke vormen van jobcrafting je (al dan niet bewust) toepast. Misschien brengt het je op nieuwe ideeën.

jobcraft jij al? doe de test

Heb jij dit al eens gedaan?

Lees onderstaande zinnen door en geef bij elke zin antwoord op de vraag: heb jij dit al eens gedaan? Lees vervolgens bij Uitslag wat je al aan jobcraften doet.

Ik doe aanpassingen in mijn taken om ze uitdagender te maken
☐ Ja  ☐ Nee  
Ik maak mijn taken complexer door de structuur of frequentie ervan aan te passen
☐ Ja  ☐ Nee  
Ik probeer naast mijn kernvaardigheden nieuwe dingen te leren op mijn werk
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik zoek actief naar nieuwe kennis of vaardigheden die ik in mijn baan kan gebruiken
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik doe moeite om de mensen waar ik mee te maken heb op mijn werk beter te leren kennen
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik probeer op mijn werk meer tijd door te brengen met meer en verschillende mensen
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik denk na over hoe mijn werk bijdraagt aan de maatschappij (over de bedoeling van mijn werk)
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik probeer mijn baan als een samenhangend geheel te zien, meer dan als een verzameling van losse taken
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik denk na over de invloed die mijn werk heeft op mijn welzijn (mijn gezondheid en hoe goed ik me in het algemeen voel)
☐ Ja  ☐ Nee   
Ik doe aanpassingen in mijn werk om mijn welzijn (mijn gezondheid en hoe goed ik me in het algemeen voel) te vergroten
☐ Ja  ☐ Nee   

Uitslag

Heb je met ja geantwoord op één of meer van bovenstaande zinnen? Hoera, dan heb je al eens aan jobcrafting gedaan! En zo niet, dan brengt het je misschien op ideeën. Je hebt zelf meer invloed op je werk dan je denkt.

Er zijn verschillende manieren waarop je aan jobcrafting kunt doen. Aan de hand van wat je hebt aangekruist kun je zien welke vormen van jobcrafting je al toepast:

De volgende zinnen zijn voorbeelden van taak craften:

  • Ik doe aanpassingen in mijn taken om ze uitdagender te maken
  • Ik maak mijn taken complexer door de structuur of frequentie ervan aan te passen

Craften aan je taken is het zelf veranderen van de vorm, omvang, inhoud, ‘kleur’ en structuur van je taken en activiteiten (de bouwblokken waar je baan uit bestaat).

De volgende zinnen zijn voorbeelden van vaardigheden craften:

  • Ik probeer naast mijn kernvaardigheden nieuwe dingen te leren op mijn werk
  • Ik zoek actief naar nieuwe kennis of vaardigheden die ik in mijn baan kan gebruiken

Craften aan je vaardigheden is je persoonlijk ontwikkelen door veranderingen aan te brengen in je baan die te maken hebben met groei/ontwikkeling van praktische en specialistische vaardigheden, kennis en expertise.

De volgende zinnen zijn voorbeelden van relatie craften:

  • Ik doe moeite om de mensen waar ik mee te maken heb op mijn werk beter te leren kennen
  • Ik probeer op mijn werk meer tijd door te brengen met meer en verschillende mensen

Craften aan je relaties is het zelf veranderen van de aard, de inhoud en het aantal van je relaties met anderen.

De volgende zinnen zijn voorbeelden van bedoeling craften:

  • Ik denk na over hoe mijn werk bijdraagt aan de maatschappij (over de bedoeling van mijn werk)
  • Ik probeer mijn baan als een samenhangend geheel te zien, meer dan als een verzameling van losse taken

Craften aan je bedoeling is het zelf veranderen van de manier waarop je naar je werk kijkt en hoe je erover denkt.

De volgende zinnen zijn voorbeelden van welzijn craften:

  • Ik denk na over de invloed die mijn werk heeft op mijn welzijn (mijn gezondheid en hoe goed ik me in het algemeen voel)
  • Ik doe aanpassingen in mijn werk om mijn welzijn (mijn gezondheid en hoe goed ik me in het algemeen voel) te vergroten

Craften aan je welzijn is het zelf veranderen van je werk zodat het je welbevinden (de mate waarin je je goed voelt) bevordert.

Wil je meer weten over jobcrafting?

Wil je meer weten over jobcrafting, hoe je dat als werknemer aanpakt of hoe je dat als manager of HR-medewerker kunt ondersteunen en stimuleren? Kijk dan op Jobcrafting | Werk & Autonomie of neem contact met me op.

Deze test is een bewerking van de test ‘’How much do you job craft?” uit het boek Personalization at Work (Rob Baker 2020), die is gebaseerd op de volgende onderzoeken: Job Crafting Revisited: Implications of an Extended Framework for Active Changes (Bindl e.a. 2019) en The job crafting questionnaire: A new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting (Gavin R. Slemp & Dianne Vella-Brodrick 2013).