Is jouw bedrijf een open boek?

De laatste dag van het jaar. Vandaag wordt het boekjaar 2020 afgesloten, en de komende maanden opent je bedrijf de boeken voor de jaarverslaglegging en accountantscontrole. Heel gewoon. Maar is je organisatie ook een open boek voor je medewerkers?

Organisaties wringen zich in allerlei bochten om informatie af te schermen. Bijvoorbeeld uit angst voor misbruik van de gegevens. En dat is jammer.

is jouw organisatie een open boek - ook jobcrafting

Jammer, omdat medewerkers die belangrijke informatie over hun werk uit sociale media moeten halen, steeds verder van jou als manager afdrijven. Ze voelen zich buitengesloten, niet betrokken bij wat er op hun werk gebeurt.

Jammer, omdat open communiceren vertrouwen, trots en enthousiasme kweekt. Het maakt dat medewerkers hun eigen aandeel in de organisatie beter begrijpen en hun werk beter in kunnen vullen.

Open communicatie heeft bovendien een boemerangeffect: je zorgt voor een veilige omgeving, waarin mensen tijdig informatie met je delen en zich uit durven te spreken, ook over moeilijke issues.

Zelf kun je als manager niet alles weten en zien, maar samen met je medewerkers kom je verder.

Probeer het maar. Wees een open boek, en zie wat er gebeurt.

Geef jij je medewerkers al meer ruimte om zelf hun baan passend te maken?